Privacyverklaring

Privacyverklaring
Accentable.nl respecteert uw privacy en neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Er zijn daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Persoonsgegevens
Wanneer er een reactie geplaatst wordt worden de volgende gegevens (door uzelf verstrekt) verzameld: naam, e-mailadres en IP-adres. Deze gegevens worden alleen gebruikt om eventueel in contact met u te komen.

Wat wordt er met die gegevens gedaan?
Denk bijvoorbeeld aan een winactie waaraan u mee hebt gedaan. Als u gewonnen hebt zal ik via het e-mail adres die u ingevoerd hebt contact proberen te leggen om te vertellen dat u de winnaar/winnares bent. Daarnaast zal ik u dan om uw adres gegevens vragen, zodat ik u de gewonnen prijs kan opsturen.

Derden
Accentable.nl zal uw persoonsgegevens nooit aan derden verkopen en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig (zoals bij de bovengenoemde win-actie).

SSL Certificaat

Accentable.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om er zeker van te zijn dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen terecht komen.

Cookies
Accentable.nl maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaats. Iedere keer wanneer u op Accentable.nl komt wordt er basis technische informatie verzameld. Denk hierbij aan via welke website u op Accentable.nl bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Accentable.nl kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Accentable.nl maakt ook gebruik van Google Analytics –cookies om gegevens te verzamelen over het bezoekersgedrag. Dit helpt Accentable.nl om u een goede gebruikservaring te kunnen leveren.

Verwijzing naar websites
Deze privacyverklering is alleen van toepassing op accentable.nl

Het is mogelijk dat accentable.nl links bevat die u naar een andere website stuurt die niet wordt beheerd en/of eigendom is van accentable.nl. Wanneer u door het klikken op zo’n link op een andere website bent gekomen, geldt daar de privacyverklaring van die website. Accentable.nl is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website(s) en/of hun privacyverklaring. Accentable.nl raadt u aan om eerst de privacyverklaring te lezen als u op een doorgelinkte website komt.

Uw privacyrechten
Als bezoeker heeft u het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Dat kan een reactie zijn die u achteraf toch verwijderen wilt. Mail het verzoek naar info@accentable.nl en u wordt zo snel mogelijk geholpen binnen het termijn van maximum één (werk)week.

Klacht
Heeft u een klacht over accentable.nl met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens dan kunt u dit melden door een mail te sturen naar info@accentable.nl. Tevens kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over hoe en wat, vindt u door op deze link te klikken.

Wijziging van privacyverklaring
Accentable.nl behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen of aan te vullen.